V rámci zákazkovej výroby vyrábame produkty podľa dodanej výkresovej a inej dokumentácie, ktoré spĺňajú najprísnejšie európske normy a požiadavky našich zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu ako sú poľnohospodársky, drevospracujúci, ťažobný, potravinársky a energický priemysel.