Naše vybavenie

Od kusovej po sériovú výrobu, od najmenších dielov po diely do dĺžky 600 mm, vyrábame CNC-sústružené a frézované diely rozličných materiálov pomocou nasledujúceho strojového vybavenia:

CNC Píla Everising H260H-B

do priemeru Ø 260mm

CNC sústruh Nakamura-Tome SC 300 II

rozsah sústruženia do priemeru Ø 400mm, dĺžky 600mm, frézovanie na Y osy
+/- 60mm s poháňanými nástrojmi

CNC sústruh Nakamura-Tome AS200

rozsah sústruženia do priemeru Ø 220mm, dĺžky 300mm, frézovanie na Y osy
+/- 40mm s poháňanými nástrojmi

CNC sústruh Hwacheon Hi-TECH 200BL MC

rozsah sústruženia do priemeru Ø 280mm, dĺžky 530mm s poháňanými nástrojmi